+420 771 151 454
info@ekokaravan.cz

Programy

Zábavně-vzdělávací ekovýchovné programy

Mobilní přívěs s ochranářskou tematikou může přijet až k vám. Máme připravený program s ukázkou některých pacientů záchranné stanice pro 1. stupeň ZŠ, širokou veřejnost, zaměstnance firem nebo jako doprovodný program na nejrůznějších akcích. Na rok 2021 připravujeme též program pro 2. stupeň ZŠ.

Program pro děti „Cesta ochránce přírody“

V rámci zábavně laděného vzdělávacího ekovýchovného programu si zejména menší děti do úrovně druhého stupně mohou samy nebo v doprovodu svých rodičů nebo sourozenců projít „Cestou ochránce přírody“. Vyzkouší si dojení umělé kozy s umělým vemenem, aby se pak dozvěděly, které druhy kopytníků se nejlépe hodí pro údržbu druhově bohaté krajiny a proč.

Vyzkouší si, jaké to je pracovat na záchranné stanici, kde mohou na zvířecí jednotce intenzivní péče správně určit diagnózu, navrhnout nejvhodnější způsob léčby, ale hlavně odhalit příčinu příjmu zvířete v nouzi a popřemýšlet o řešení, která by zabránila vzniku situací, které divoká zvířata ohrožují.

Zavřeni v kovové kleci si na vlastní kůži mohou vyzkoušet, jaký je život slepice – nosnice v klecovém chovu. Tyto slepice si pak mohou prohlédnout živé ve volném výběhu, který je součástí Ekokaravanu. Dozví se, jak správně rozlišit vejce z různých druhů chovu a která vejce a proč je lépe preferovat nebo jakou vhodnou alternativou vejce v našem jídelníčku zcela nahradit.

primatologické fotostěny si mohou na památku pořídit fotografii jako nosatá opice s rodinou a tím šířit povědomí, jak se tyto pozoruhodné opice Češi snaží zachránit i s cca 450 km2 jednoho z druhově nejbohatších tropických pralesů této planety. 

S pomocí míčků mohou vhodnou potravou nakrmit čápata z ptačího parku Josefovské louky v ornitologickém prohazovadle.  

Na kole štěstí si vytočí, kolik skoků mohou skočit v doskočišti rekordů přírody a jak nejlépe pomoci rostlině nebo živočichovi, na jehož úroveň se jim podařilo doskočit.

Součást programu

 • doprovodné přednášky na nejrůznější témata
 • prezentace ochranářských projektů evropské i tropické přírody
 • mobilní environmentální výstava ochranářských projektů
 • nabídka benefičních dárků a dárkových certifikátů
 • odborné poradenství z oblasti ochrany přírody, životního prostředí a trvale udržitelného způsobu života

Nabídka dalších témat na míru

 • prožitkový program „Naši ptáci a jak jim pomoci“ (hnízdní budky, vhodné krmení, siluety dravců aj.)
 • pozorování hmyzu na školní zahradě nebo v rybníčku
 • přímý kontakt s živými zvířaty s důrazem na rozvoj empatie, životní potřeby, správná péče
 • povídání o šetrném hospodaření člověka v krajině
 • povídání o „Pomoci volně žijícím živočichům v nouzi aneb o záchranné stanici pro handicapované živočichy“
 • přednášky na téma živé zahrady, plazů, obojživelníků nebo „Pět minut po dvanácté o vyhynulých druzích“
 • interaktivní divadlo s tematikou palmového oleje
 • akce na klíč ve firmách i pro širokou a odbornou veřejnost