Programy

Zábavně-vzdělávací ekologické programy

Mobilní přívěs s ochranářskou tematikou může přijet až k vám. Na míru připravujeme program pro všechny stupně škol, širokou veřejnost, zaměstnance firem nebo jako doprovodný program na akcích (trhy, festivaly apod.). Vždy se snažíme o vyvolání diskuse a aktivní zatažení posluchačů do probírané problematiky tak, aby nikdy nebyl výsledkem jen pasivní monolog přednášejícího. Přednášky jsou přizpůsobovány věku a aktuálním znalostem posluchačů. Přednost mají během přednášky témata, o která v rámci dané problematiky projevují žáci a studenti aktivní zájem a jednotlivý obsah přednášek se tak může pokaždé trochu lišit.

________________________________________________________________________

Ochutnávka z našeho programu

 • prožitkový program „Naši ptáci a jak jim pomoci“ (hnízdní budky, vhodné krmení, siluety dravců aj.)
 • pozorování hmyzu na školní zahradě nebo v rybníčku
 • přímý kontakt s živými zvířaty s důrazem na rozvoj empatie, životní potřeby, správná péče
 • povídání o šetrném hospodaření člověka v krajině
 • povídání o „Pomoci volně žijícím živočichům v nouzi aneb o záchranné stanici pro handicapované živočichy“
 • přednášky na téma živé zahrady, plazů, obojživelníků nebo „Pět minut po dvanácté o vyhynulých druzích“
 • interaktivní divadlo s tematikou palmového oleje
 • akce na klíč ve firmách i pro širokou a odbornou veřejnost

Součást programů

 • zábavně-osvětové prvky pro děti
 • zážitkové aktivity (můžeme zajistit i přímý kontakt s živými zvířaty)
 • doprovodné přednášky na nejrůznější témata
 • prezentace ochranářských projektů evropské i tropické přírody
 • mobilní environmentální výstava ochranářských projektů
 • nabídka benefičních dárků a dárkových certifikátů
 • environmentální poradenský servis a pilotní zelený audit

Připravujeme

 • dřevěné herní prvky se vzdělávacím rozměrem (často sportovně založené)
 • koza s umělým vemenem pro výuku dojení začátečníků
 • zvířecí JIPka aneb zážitkem k ochraně hospodářských i volně žijících zvířat