+420 771 151 454
info@ekokaravan.cz

O projektu

Projekt vznikl s odvážnou myšlenkou

  • objíždět nejrůznější akce pro veřejnost v ČR (ale třeba i na Slovensku nebo v Polsku)
  • informovat jak o problémech naší planety obecně a jejich možných řešení, tak i dílčích ochranářských projektech českých organizací zaměřené na ochranu druhů i prostředí v tropech (zejména ochrana mořských želv, slonů, outloňů, nártounů, antilop derbyho, kahau, delfínů nebo orangutanů)
  • a informovat o projektech na ochranu evropské přírody jako aktivní ochrana nejohroženějších evropských motýlů (jako okáč skalní, okáč šedohnědý, modrásek ligrusový, modrásek slovenský nebo jasoň červenooký), plazů (jako ještěrka zelená nebo užovka stromová), obojživelníků (jako ropucha krátkonohá, skokan ostronosý nebo čolek velký), ptáků (jako dudek chocholatý, lelek lesní, čejka chocholatá, bekasina otavní, skřivan lesní nebo sýček obecný) i rostlin (orchideje typu vstavač kukačka, vstavač vojenský, vstavač bledý, tořiče, ale i hořec hořepník, hořec křížatý, hořeček nahořklý a masožravá rosnatka okrouhlolistá).

To vše v kombinaci s propagací odpovědného přístupu k životu ve vztahu k přírodě i lidem. 

Prototyp Ekokaravanu byl veřejnosti představen na konci ledna 2018 při příležitosti vypouštění divokých koní Na Plachtě v Hradci Králové.

Ve stejném roce proběhla ve spolupráci s Ekologickou servisní organizací, portálem Daruj správně a díky podpoře z Matchingového fondu Nadace Partnerství úspěšná sbírka prostředků na pořízení Ekokaravanu včetně prvotního vybavení a osvětových materiálů.

Kostra Ekokaravanu byla dokončena počátkem října a o dva měsíce později již bylo hotovo opláštění a položení střechy. Souběžně započaly práce na grafických podkladech pro mobilní výstavu a příprava kolekce benefičních předmětů.

Myšlenka Ekokaravanu byla představena na Ekofestivalu v Nitře (15.-16.6.2018) a na Komisi pro in situ projekty a ochranu fauny ČR a SR v Zoo Olomouc (22.6.2018), kde české a slovenské zoo vyjádřily svůj zájem o využití služeb Ekokaravanu při různých akcích pro veřejnost konaných v jejich areálu. V České televizi o něm padla zmínka v pořadu Nedej se! VIDEO: Bič na palmový olej – 18. 2. 2018 a také v článku na Ekolistu
ČLÁNEK: Vzácným opicím nosatým z Bornea má pomoci pojízdná výstava Ekokaravan – 15. 4. 2018.

V létě 2019 byl Ekokaravan připraven k výjezdu, a tak jsme ho otestovali 27. července při Svatoanenských zahradních slavnostech aneb slavnosti bez bariér a následně 5. října při Svatohubertských slavnostech v Kuksu.

Od roku 2019, kdy započal pilotní program ve Východočeském kraji, zaštiťuje provoz Ekokaravanu ČSOP Hradec Králové.